مقایسه قیمت

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبانی
 • رم

بیسیک

$50

 • 10GB
 • هفتگی
 • 2GB

استاندارد

$80

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

$100

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

قیمت ما

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتتیبانی
 • رم

بیسیک

$50

 • 10GB
 • هفته ای
 • 2GB

Standard

$80

 • 20GB
 • Daily
 • 3GB

Advanced

$100

 • Unlimited
 • Daily
 • 6GB

Advanced

$100

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

Our Prices

 • قیمت
 • ذخیره سازی
 • پشتیبانی
 • پشتیبلن
 • رم

بیسیک

$50

 • 10GB
 • Weekly Once
 • 2GB

Standard

$80

 • 20GB
 • Daily
 • 3GB

Advanced

$100

 • Unlimited
 • Daily
 • 6GB

Standard

$80

 • 20GB
 • Daily
 • 3GB

Advanced

$100

 • Unlimited
 • Daily
 • 6GB

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است